Biuro rachunkowe LeberTax
oferuje usługi:

Książka przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Rozliczenia podatku PIT
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • Rozliczanie okresowych spisów z natury

Ryczałt ewidencjonowany

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • sporządzanie deklaracji PIT-28
 • Prowadzenie rejestrów VAT

Inne usługi

 • Sporządzanie deklaracji PIT-16
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zarejestrowaniem nowej firmy:
  • zgłoszenie wpisu do działalności gospodarczej (CEIDG),
  • wniosek o nadanie numeru REGON,
  • wniosek o nadanie numeru NIP,
  • zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R).
 • Przygotowanie dokumentów związanych z likwidacją działalności gospodarczej
 • Sporządzanie biznesplanów, wniosków do Urzędu Pracy o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • Rozliczenia podatkowe ze stosunku pracy w Polsce i z zagranicy oraz innych źródeł uwzględniając możliwe ulgi i odliczenia.
 • Pomoc przy wypełnianiu formularzy urzędowych